Symptomer

Fibromyalgi  betyder smerter i sener og muskler, men har også mange andre symptomer, så som:

Hovedepine.
Hukommelsesbesvær
Koncentrationsbesvær
Følelsesforstyrrelser
Svækket immunforsvar
Smerter i tænder og kæber
Stress følsom
Muskelstivhed
Nervesmerter
Hurtig udtrætning i musklerne
Kronisk træthed
Brændende, prikkende, stikken i huden
Søvnproblemer
Større følsomhed
Irriteret tyktarm
Irriteret blærer
Svimmelhed
Overfølsomhed for kulde
Uro i benene
Tørre slimhinder
Øget lysfølsomhed
Øget lydfølsomhed
Udmattelse
Udbredte smerter
Forhøjet risiko for at udvikle depression 


Der er selvfølgelig også en masse andre sygdomme som kan udløse disse symptomer. Derfor er det altid vigtigt at blive undersøgt ordenligt af en læge, så man kan få den rette diagnose og behandling.

Gode dage og dårlige dage!

Symptomerne vil veksle fra dag til dag. Du vil ikke helt kunne forudsige hvornår du vil have gode dage eller dårlige dage. De gode dage vil være, hvor du vil opleve, at kan mere end du plejer. En god dag for mig, er en dag hvor jeg er 50% af mit gamle jeg.

Du vil også have dårlige dage, hvor du kan meget mindre end du plejer og måske bruger meget af din tid på at hvile og energien og kræfterne ikke er til for mange gøremål, vis overhovedet nogen.