Mit sygeforløb

Mit sygeforløb

Mit sygeforløb, fortalt kort og opdelt i år og måneder.

2013:

September – 2013

Jeg bliver henvist til en privatpraktiserende reumatologisk speciallæge, pga. vedvarende ømhed og smerter i kroppen.
Især venstre albue er meget øm og hævet. Kan ikke strække mit albueled og der skal ingen ting til at det gør ondt. Selv en let berøring af huden, gør ondt.
Lægen finder ud af at jeg har en vævstype der hedder HLA-B27.
Det er en vævstype, som kan udløse nogle bestemt former for gigt. Men det er ikke ens betydende med at jeg får gigt. Man kan sagtens have vævstypen og aldrig få gigt. Men pga. alle de andre symptomer, er hun meget interesseret i den.
Derudover finder hun væske i mit albueled og senere i mit knæled.
Samtidig får jeg flere smerter rundt i kroppen. Især i mine kæber
Bliver henvist til Tand-Mund-Kæbekir. ambulatorium pga. af kæbesmerterne. Men intet unormalt på billederne

2014

Juni – 2014

Jeg får stillet diagnosen psoriasisgigt og bliver sat i behandling med methotrexat og får binyrebarkhormon i albuen.
En diagnose der senere skulle vise sig at være en af mange diagnoser de gik igennem, fordi de var meget fokuseret på min vævstype.
I dag har de fjernet diagnosen psoriasisgigt, men står stadig registret et sted med leddegigt, hvilket jeg ikke har.

August – 2014

Jeg arbejder stadig på dette tidspunkt og en morgen i mødelokalet får jeg lige pludseligt problemer med vejrtrækningen. Jeg tager til læge, som straks tilkalder en ambulance, da han har mistanke om blodprop i lungen. Bliver indlagt på medicinsk modtagelse og er igennem alverdens undersøgelser. Jeg blev straks taget af alt medicin og mine symptomer forsvandt og jeg blev udskrevet igen efter 3 dage.
De kunne udelukke blodprop og alt var som det skulle være.
Så en bivirkning af Methotrexat.

Kom i stedet på salazopyrin. Men denne type medicin havde også for mange bivirkninger til at jeg kunne blive på dem. Da der ikke er mere den reumatologiske speciallæge kan gøre, sender hun mig vider til reumatologisk afd., Århus.

December – 2014

Min første kontroltid på reumatologisk afd., Århus.
Det er starten på et meget langt og stressende forløb.

Det er frustrerende at komme ind til en ny læge hver gang jeg kom til en kontrol. Jeg skulle svare på de samme spørgsmål igen og igen.
Jeg følte at jeg ikke kom tættere på en afklaring.
Det ikke at vide hvad jeg fejler, var i sig selv fustrende og var med til at give en masse tanker og bekymringer.

Det hjalp heller ikke på det, da jeg i mit forløb på reumatiske afd., oplevede at blive glemt.
De glemte flere gange at videreseende mine henvisninger, til den scanning jeg skulle til. Så ved flere af henvisningerne, måtte jeg selv søger for at få det bragt i orden.
Jeg havde hverken tid eller lyst til at vente længere en højst nødvendigt. Ventetiden på en scanning kunne godt være op til 2-3 måneder.

I mit forløb på reumatologisk afd., Århus, var jeg igennem 16 billeddiagnostiske undersøgelser: Røntgen, CT og MR scanning og et utallige blodprøver.
Alle scanningerne viste ingen relative forandringer og blodprøverne så også altid fine ud

2015

Februar – 2015

Bliver jeg nød til at kaste håndklædet i ringet og sygmelde mig fra mit arbejde. Min krop var så smerteplaget. Jeg havde prøvet i halvandet år, at blive på arbejdet.
Jeg havde håbet og troet, jeg ville få en afklaring hurtigt og derfor også den rette medicin.
Men det var desværre ønsketænkning.
Min krop gik ned med stress pga. det enorme pres den var i med smerter, sygehusbesøg i tide og utide, stærke bivirkninger af alt det forskelligt medicin jeg blev sat på, samtidig med at jeg kæmpede for at holde mig på arbejdsmarked i et fag som sosial og sundhedshjælper på 30 timer om ugen.
Jeg kunne ikke mere, jeg græd flere dage i streg over alt, selv da, jeg skulle ringe til lægen, kunne jeg ikke stoppe med at græde. Lægen sygemeldte mig med det samme på ubestemt tid.

Maj – 2015

Ringer jeg selv til kommunens, fastholdelses team, da det undre mig at jeg ikke har hørt fra dem. Dette var pga. min arbejdsgiver, havde glemt at indberette min sygmelding. Da der kom styr på det. blev jeg kontaktet af min sagsbehandler og vi skulle have vores første møde.

Juni – 2015

Bliver jeg tilbudt et 3 måneders forløb, af kommunen, ved Ramsdal A/S, hvor jeg skal være i 10 timer om ugen. Det bestod i træning, livsmestring, mindfulness og arbejdsmarkedsvejledning.

September – 2015

Der bliver søgt om forlængelse af mine sygedagpenge.
Jeg skal også til samtale med min virksomhedskonsulent med henblik på praktik. Efter samtalen er jeg selv ude og søge praktikpladser.

Oktober – 2015

Bliver jeg opsagt fra arbejdet.

November – 2015

Får jeg ny virksomhedskonsulent.

December – 2015

Bliver jeg tilknyttet en virksomhedskonsulent mere, fra et partner selskab. Hun vil også hjælpe med at finde en praktikplads til mig.
Jeg søger fortsat også på egen hånd.

2016

Februar – 2016

Starter i min første 3 måneders praktik på et lokalcenter i en sundhedsafdeling. Det er primær adm. opgaver, men også fysiske opgaver så som: Vande blomster, holde orden i køkkenet, pakke varer ud, rydde op i mødelokalet, aflevere service til det store køkken mm.
Efter meget kort tid må jeg gå fra de fysiske opgaver, da det forværre mine smerter. Jeg fik derfor flere adm. opgaver. Så som: ind scanning af dokumenter, lave skemaer for kollegaerne, de skulle bruge hos borgerne, sende post og blev en medarbejders højre hånd.
Jeg startede med at arbejde mandag-onsdag-fredag i 2 timer og trappede stille og roligt op i tid. Da jeg landede på de 12-14 timer væltede korthuset helt. Flere smerter, mindre energi og havde ikke kræfter, overskyd til mine børn og huslige pligter. Jeg går tilbage til 8-10 timer.

Maj – 2016

Bliver forlænget i sygedagpenge op til 69 uger – frem til 25/2-2017. Begrundelse: Jeg er i et udredningsforløb ved reumatologisk afd., Århus
Bliver forlænget i praktikken

Juni – 2016

Får min diagnose: Fibromyalgi.
Bliver afsluttet på reumatologisk afd., Århus.
Min praktik ophøre. Min effektive arbejdstid var 8-10 timer.

August – 2016

Bliver indkaldt til op følgende møde med sagsbehandler og min nye, virksomhedskonsulent om mit vider forløb. Da situationen er ændret pga. min diagnose, fibromyalgi.
Jeg henvises derfor til arbejdsmarkedscenter nord. Et tværfagligt forløb, hvor jeg ville have muglighed for at afprøve et kontorarbejde med ergonomisk vejledning.

September – 2016

Starter på arbejdsmarkedscenter nord.
Er i I.T afd. Samtidig med at de tilbyder mig et 8 ugers MBSR forløb og et 3 ugers ”bedre søvn – mindre smerte” forløb.

Oktober – 2016

Skal i en ny praktik og får at vide, at der er ventetid, op til 3 måneder, før jeg kunne få en virksomhedskonsulent.

Dette kan jeg ikke vente på, så søger selv praktiksteder.

November – 2016

Har selv fundet et praktiksted og aftalt starttidspunkt, skånebehov, arbejdsopgaver og arbejdstid. Kontakter derfor arbejdsmarkedscenter nord og fortæller dem dette. Fortæller at, det eneste de skal gøre er at sende kontrakten, til mit nye praktiksted, så de kan få det udfyldt og sendt retur.
Ugen efter har jeg en virksomhedskonsulent og et nyt praktiksted. Denne gang er det på et skolekontor, med opgaver som. Scanning og arkivering af dokumenter. Med start kun to dage om ugen, da jeg stadig er i MBSR forløb, en dag om ugen.
Kontakter ergoterapeuten på arbejdsmarkedscenter nord, for at få de rette hjælpemidler ud til mit praktiksted.
Dette bliver godkendt. Jeg skal dog selv sørger for at kontakte hjælpemiddelcentralen, for at få dem udleveret.

2017

Januar – 2017

Til møde med sagsbehandler, virksomhedskonsulent og socialrådgiveren fra arbejdsmarkedsnord. De var alle enige om, at min sag skal sendes til rehabiliteringsteamet med henblik på fleksjob. Endelig.

Februar – 2017

Søger om forlængelse af sygedagpenge. Det bliver godkendt, da min sag skal sendes ind til rehabiliteringsteamet og frem til en afgørelse.

Marts – 2017

Min praktik er slut.
Jeg skal nu udfylde rehabiliteringsplanens forberedende del, skema og til læge og have udfyldt en Læ 265. (Lægeattest til rehabiliteringsteamet)

April – 2017

Alt er klar og sendt ind til rehabiliteringsteamet og jeg skal til møde med dem den 7/6-2017

Juni – 2017

Til møde med rehabiliteringsteamet og blev tildelt fleksjob


Tak fordi du læste med

Følg mig også på
Instagram & Facebook

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.